tailieunhanh - THÔNG TƯ SỐ 416 NQ-UBTVQH11

NGHỊ QUYẾT CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 416 NQ-UBTVQH11 NGÀY 25 THÁNG 9 NĂM 2003 QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BIÊN CHẾ CỦA VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI | ISSN 1859 - 1094 Liên hệ Newsletter Quảng cáo Tuổi Trẻ Mobi Áo trắng Tuổi Trẻ Cười Tuổi Trẻ Cuối Tuần Thứ Năm 01 10 2009 10 06 GMT 7 Đặt Tuổi Trẻ làm trang chủ Top of Form Bottom of Form Top of Form Bottom of Form Chính trị - Xã hội Thư

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.