tailieunhanh - Truyện ngụ ngôn "Lo trước chắc ăn"

Vào những ngày hè, Kiến vừa đi dạo hết cánh đồng vừa thu nhặt các hạt lúa mì, lúa mạch để dự trữ lương thực cho mùa đông. Bọ Rầy thấy thế liền chế giễu Kiến phải làm chi cho cực trong lúc các loài vật khác được nghỉ ngơi vui chơi, đắm say vào các cuộc hội hè. Kiến vẫn cứ lặng thinh làm việc. | Lo trước chăc ăn Nguồn Vào những ngày hè Kiến vừa đi dạo hết cánh đồng vừa thu nhặt các hạt lúa mì lúa mạch để dự trữ lương thực cho mùa đông. Bọ Rầy thấy thế liền chế giễu Kiến phải làm chi cho cực trong lúc các loài vật khác được nghỉ ngơi vui chơi đắm say vào các cuộc hội hè. Kiến vẫn cứ lặng thinh làm việc. Khi mùa đông đến trời mưa dầm dề Bọ Rầy không tìm được thức ăn đói lả bèn đến hỏi Kiến vay lương thực. Kiến bảo Chị Bọ Rầy ạ giá trước đây chị cứ lo làm đừng quở trách gì tôi thì bây giờ đâu đến nỗi chị phải chịu ngồi đói meo

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.