tailieunhanh - Ôn thi ĐH môn hóa_Phản ứng tách nước

Tham khảo tài liệu 'ôn thi đh môn hóa_phản ứng tách nước', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Bài 5 GV NGUYỀN TAN TRUNG Trung Tàm Luyện Thi Chat Lượng Cao VĨNH VIỀN à NẲN ÍK ĩM co 3 loai sau Tao Anken olefin Tao ete Tao san pham đạc biệt CÁC PHẢN ỨNG TÁCH H2O__ ĩách H2O tạo OLỀFIN ANKEN Điều kiện rượu Rượu đôn chức no So C 2 Điều kiện phán ứng H2SO4đ 170OC HOác Ăl2O3 ito 400oC . ni to hơi rượu Phán ưng __ CII ĐKpƯ ru I 1_1 ĩ nH2n 1OH n 2 n 2n H2O H2SO4đ Ví du C2H5OH- 4đ c2H4 .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.