tailieunhanh - ĐỀ KIỂM TRA- LẦN 6 MÔN: VẬT LÝ

Tham khảo tài liệu 'đề kiểm tra dành cho lớp 12 - lần 6 môn: vật lý', tài liệu phổ thông, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐH-CĐ THANH TƯỜNG Mã đề thi 23 ĐỀ KIỂM TRA NĂM HỌC 2009 - 2010 DÀNH CHO LỚP 13 - LẦN 6 MÔN VẬT LÝ Thời gian làm bài 90 phút Đề có 80 câu gồm 6 trang Câu 1 Trong dao động điều hòa chất điểm đổi chiều chuyển động khi A. lực tác dụng có độ lớn cực đại. B. lực tác dụng có độ lớn cực tiểu. C. lực tác dụng bằng không. D. lực tác dụng đổi chiều. Câu 2 Một sóng cơ học có biên độ A vận tốc dao động cực đại của phần tử môi trường bằng k lần tốc độ truyền sóng thì bước sóng bằng 2nA A A. k B. 2rckA C. kA D. k Câu 3 Đồ thị sự phụ thuộc giữa vận tốc và li độ của một vật dao động điều hoà có dạng A. đường thẳng. B. đường elíp. C. đường parabol. D. đường tròn. Câu 4 Có ba con lắc đơn cùng chiều dài dây treo cùng treo tại một nơi. ba vật treo có khối lượng m1 m2 m3 lực cản của môi trường đối với 3 vật là như nhau. Đồng thời kéo 3 vật lệch một góc nhỏ rồi buông nhẹ thì A. con lắc m1 dừng lại sau cùng. B. cả 3 con lắc dừng cùng một lúc. C. con lắc m3 dừng lại sau cùng. D. con lắc m2 dừng lại sau cùng. Câu 5 Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về máy phát điện xoay chiều một pha A. Các lõi của phần cảm và phần ứng được ghép bằng nhiều tấm thép mỏng cách điện với nhau. B. Phần cảm luôn đứng yên còn phần ứng luôn quay đều. C. Tần số dòng điện do máy phát ra tăng khi số cặp cực nam châm tăng. D. Máy phát điện xoay chiều một pha còn gọi là máy dao điện một pha. Câu 6 Trong mạch dao động dòng điện trong mạch có đặc điểm nào sau đây A. Cường độ rất lớn B. Chu kỳ rất lớn C. Năng lượng rất lớn D. Tần số rất lớn Câu 7 Các hạt nhân đồng vị có A. cùng số nơtron nhưng khác nhau số prôtôn. B. cùng số khối nhưng khác nhau số nơtron. C. cùng số prôtôn và cùng số khối. D. cùng số prôtôn nhưng khác nhau số nơtron. Câu 8 Câu nào sau đây không phải là ưu điểm của động cơ không đồng bộ ba pha là A. Cấu tạo đơn giản dễ chế tạo. B. Sử dụng tiện lợi không cần vành khuyên chỗi quét. C. Có mômen khởi động lớn. D. Có thể thay đổi chiều quay dễ dàng. Câu 9 Một mạch dao động gồm có cuộn dây

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.