tailieunhanh - Học cách sử dụng cử chỉ chạm trong Lion

Học cách sử dụng cử chỉ chạm trong Lion Ngay cả khi đã quen chạm và vuốt trên bàn rê, bạn vẫn cần điều chỉnh với những cách dùng cử chỉ mới của Lion. Bài viết sau hướng dẫn những thủ thuật để thực hiện các cử chỉ trong hệ điều hành Mac OS X Lion. Tính năng hỗ trợ các cử chỉ của Lion như chạm và vuốt ngón tay trên bàn rê Multi-Touch không có gì là mới. OS X lâu nay đã hỗ trợ cử chỉ dưới một hình thức nào đó. Dù vậy, đa số chúng. | Học cách sử dụng cử chỉ chạm trong Lion Ngay cả khi đã quen chạm và vuốt trên bàn rê bạn vẫn cần điều chỉnh với những cách dùng cử chỉ mới của Lion. Bài viết sau hướng dẫn những thủ thuật để thực hiện các cử chỉ trong hệ điều hành Mac OS X Lion. Tính năng hỗ trợ các cử chỉ của Lion như chạm và vuốt ngón tay trên bàn rê Multi-Touch không có gì là mới. OS X lâu nay đã hỗ trợ cử chỉ dưới một hình thức nào đó. Dù vậy đa số chúng ta vẫn chưa quen dùng cử chỉ để tương tác với máy Mac. Có thể chúng ta không có phần cứng Multi-Touch thích hợp. Hay cũng có thể giao diện chuột và bàn phím đã ăn sâu vào kỹ năng thao tác của chúng ta nên thấy không cần thay đổi thói quen đó. Nhưng nếu Lion là tiêu chuẩn để đánh giá thì các cử chỉ đang trở thành một phần quan trọng của OS X. Một ngày nào đó cử chỉ có thể sẽ hoàn toàn thay thế cho chuột. Do đó Lion được phát hành là một cơ hội rất tốt để thay đổi hay ít ra để làm quen với loại ngôn ngữ tương tác này. Và ngay cả khi đã quen chạm và vuốt trên bàn rê bạn vẫn cần phải điều chỉnh với những chỉ chỉ mới và tác động của chúng trong Lion. Sau đây là những thủ thuật để thực hiện 2 việc trên. Nếu bạn đã sử dụng cử chỉ Học cách sử dụng cử chỉ trong Lion sẽ thật dễ hơn nhiều nếu bạn đã dùng cử chỉ trong Snow Leopard. Để giúp mọi việc dễ dàng hơn nhiều cử chỉ này vẫn không thay đổi. Cũng rất có lợi nếu bạn đang dùng iPhone hay iPad. Nhiều cử chỉ trong Lion gồm chạm đơn ấn để zoom Gestures that are the same Two-finger tap secondary click Two-finger pinch zoom ti out Two-finger rotate rotate Image Three-finger side-swipe default in Snow Leopard option in Lion go Dack forward in history Safari message list Mall list of images Preview viewed folders Finder và quay 2 ngón để xem hình ảnh đều được vay mượn trực tiếp từ iOS. Nếu trước đây bạn đã có dùng các cử chỉ chạm bạn sẽ thấy việc học cử chỉ mới của Lion dễ hơn nhiều so với những người chưa bao giờ dùng cử chỉ. Theo các nhà nghiên cứu về nhận thức nếu bạn đã tập cho não bộ của bạn liên kết một

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.