tailieunhanh - Sáng kiến kinh nghiệm môn văn mẫu giáo 4-5 tuổi – Cáo, thỏ và gà trống

Cáo, thỏ và gà trống Ngày xửa ngày xưa trong khu rừng nọ có một con Cáo và một con Thỏ. Cáo có một ngôi nhà bằng băng, còn Thỏ có một ngôi nhà bằng gỗ. Mùa xuân đến, nhà Cáo tan ra thành nước, còn nhà Thỏ vẫn nguyên vẹn. Cáo xin sang nhà Thỏ sưởi nhờ rồi đuổi luôn thỏ ra ngoài. Thỏ vừa đi vừa khóc. Một lát sau Thỏ gặp bầy Chó. Bầy Chó hỏi Thỏ: - Tại sao Thỏ khóc? | Sáng kiến kinh nghiệm môn văn mẫu giáo 4-5 tuổi - Cáo thỏ và gà trống Cáo thỏ và gà trống Ngày xửa ngày xưa trong khu rừng nọ có một con Cáo và một con Thỏ. Cáo có một ngôi nhà bằng băng còn Thỏ có một ngôi nhà bằng gỗ. Mùa xuân đến nhà Cáo tan ra thành nước còn nhà Thỏ vẫn nguyên vẹn. Cáo xin sang nhà Thỏ sưởi nhờ rồi đuổi luôn thỏ ra ngoài. Thỏ vừa đi vừa khóc. Một lát sau Thỏ gặp bầy Chó. Bầy Chó hỏi Thỏ - Tại sao Thỏ khóc - Làm sao mà tôi không khóc được Tôi có một ngôi nhà bằng gỗ còn Cáo có một ngôi nhà bằng băng. Mùa xuân đến nhà Cáo tan ra thành nước Cáo xin sang nhà tôi sưởi nhờ rồi đuổi luôn tôi ra khỏi nhà. - Thỏ ơi đừng khóc nữa - Bầy chó an ủi Thỏ - Chúng ta sẽ đuổi được Cáo đi bầy Chó cùng Thỏ đi về nhà Thỏ. Bầy Chó nói - Gâu Gâu Gâu Cáo cút ngay đi Cáo ngồi trên bệ lò sưởi nói vọng ra - Ta mà nhảy ra thì chúng mày tan xác Bầy Chó sợ quá chạy mất. Thỏ ngồi dưới bụi cây và khóc. Một con Gấu đi qua Gấu hỏi - - Tại sao Thỏ khóc - Làm sao mà tôi không khóc được Tôi có một ngồi nhà bằng gỗ còn Cáo có một ngôi nhà bằng băng. Mùa xuân đến nhà Cáo tan ra thành nước Cáo xin sang nhà tôi sưởi nhờ rồi đuổi luôn tôi ra khỏi nhà. - Thỏ ơi đừng khóc nữa Gấu nói - Ta sẽ đuổi được Cáo đi - Không Bác Gấu ơi Bác không đuổi được đâu. Chó đuổi mãi không được thì bác đuổi làm sao được - Đuổi được chứ Gấu nói giọng cương quyết - Gấu và Thỏ về đến nhà Thỏ Gấu gầm lên - Cáo cút ngay Cáo ngồi trên bệ lò sưởi nói vọng ra - Ta mà nhảy ra thì chúng mày tan xác Gấu sợ quá chạy mất. Thỏ lại ngồi dưới bụi cây và khóc. Một con gà trống mào đỏ đi qua vai vác một cái hái. Gà trống thấy Thỏ khóc bèn hỏi - Tại sao Thỏ khóc - Làm sao tôi không khóc được Tôi có một ngôi nhà bằng gỗ còn Cáo có một ngôi nhà bằng băng. Mùa xuân đến nhà Cáo tàn thành nước Cáo xin sang nhà tôi sưởi nhờ rồi đuổi luôn tôi ra khỏi nhà. - Ta về nhà đi tôi sẽ đuổi được Cáo. - Không Anh không đuổi được đâu. Chó đuổi mãi không được Gấu đuổi mãi không được thì anh đuổi làm sao được - Thế mà tôi đuổi được đấy nào đi Gà

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
135    106    0    29-01-2023
15    100    1    29-01-2023
7    91    0    29-01-2023
6    91    0    29-01-2023
7    91    2    29-01-2023
5    77    0    29-01-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.