tailieunhanh - ĐỀ THI KHẢO SÁT ĐẠI HỌC LẦN 4 MÔN VẬT LÝ LỚP 12 (KHỐI A) - TRƯỜNG THPT CHUYÊN

Tham khảo tài liệu 'đề thi khảo sát đại học lần 4 môn vật lý lớp 12 (khối a) - trường thpt chuyên', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | SỞ GD ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT CHUYÊN Đe gồm 04 trang ĐỀ THI KHẢO SÁT ĐẠI HỌC LẦN 4 NĂM HỌC 2008-2009 MÔN VẬT LÝ LỚP 12 KHỐI A Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian giao đề Mã đề 557 Câu 1. Chiếu lần lượt các bức xạ có tần số f 3f 5f vào catốt của tế bào quang điện thì vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện lần lượt là v 3v kv. Giá trị k là A. 734 B. 5 C. 717 D. 15 Câu 2. Với UR UC uR uC là các điện áp hiệu dụng và tức thời của điện trở thuần R và tụ điện C I và i là cường độ dòng điện hiệu dụng và tức thời qua các phần tử đó. Biểu thức sau đây không đúng là U u U u A 1 Z B- i u C 1 U D Z Câu 3. Một vật phát được tia hồng ngoại vào môi trường xung quanh phải có nhiệt độ A. Trên 1000C B. Trên 00K C. Cao hơn nhiệt độ môi trường D. Trên 00C Câu 4. Trong dao động điều hòa những đại lượng dao động cùng tần số với ly độ là A. Động năng thế năng và lực kéo về B. Vận tốc gia tốc và lực kéo về C. Vận tốc động năng và thế năng D. Vận tốc gia tốc và động năng Câu 5. Ở trạng thái dừng nguyên tử A. không hấp thụ nhưng có thể bức xạ năng lượng B. không bức xạ nhưng có thể hấp thụ năng lượng C. vẫn có thể bức xạ và hấp thụ năng lượng D. không bức xạ và không hấp thụ năng lượng Câu 6. Các vạch quang phổ của các Thiên hà A. có trường hợp lệch về phía bước sóng dài có trường hợp lệch về phía bước sóng ngắn B. hoàn toàn không bị lệch về phía nào cả C. đều bị lệch về phía bước sóng ngắn D. đều bị lệch về phía bước sóng dài Câu 7. Đặt điện áp u Uự2 cos t vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp có 3Ỉ. .Í 1 và 273 thì ũL D. A. u nhanh pha y so với i B. u nhanh pha 5 so với i 6 3 C. i nhanh pha 5 so với u D. i nhanh pha y so với u 36 Câu 8. Một mạch dao động LC có L 2mH C 8pF lấy K2 10. Thời gian ngắn nhất từ lúc tụ bắt đầu phóng điện đến lúc có năng lượng điện trường bằng ba lần năng lượng từ trường là A. 1 s B. 9 C. 10-7 15 75 Câu 9. Chọn câu đúng A. Khi gia tốc góc âm và tốc độ góc dương thì vật quay nhanh dần B. Khi gia tốc góc âm và tốc độ góc âm thì vật quay chậm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.