tailieunhanh - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 (ĐỀ SỐ 4)

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học năm 2011 (đề số 4)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | A. 4 lần C. X 2nA. D. X 3nA 2. ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 ĐỀ SỐ 4 A Câu 1 Một vật dao động điều hoà với biên độ A. Lúc vật có li độ x tỉ số giữa động năng và thế năng là B. 1 lần C. 3 lần D. 1 lần Câu 2 Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp có R thay đổi thì thấy khi R 30Q và R 120Q thì công suất toả nhiệt trên đoạn mạch không đổi. Để công suất đó đạt cực đại thì giá trị R phải là A. 24Q B. 90Q C. 150Q D. 60Q Câu 3 Một sóng cơ học có biên độ A bước sóng X. Vận tốc dao động cực đại của phần tử môi trường bằng 3 lần tốc độ truyền sóng khi A. X 2nA 3. B. X 3nA 4. Câu 4 Chọn câu nói sai khi nói về dao động A. Dao động của cây khi có gió thổi là dao động cưỡng bức. B. Dao động của đồng hồ quả lắc là dao động duy trì. C. Dao động của pittông trong xilanh của xe máy khi động cơ hoạt động là dao động điều hoà. D. Dao động của con lắc đơn khi bỏ qua ma sát và lực cản môi trường luôn là dao động điều hoà. Câu 5 Vào cùng một thời điểm nào đó hai dòng điện xoay chiều 1 I0COs t Ọ1 và Z2 Lcos t ọ2 có cùng trị tức thời 0 5I0 nhưng một dòng điện đang tăng còn một dòng điện đang giảm. Hai dòng điện này lệch pha nhau A. 2 rad B. y rad C. Vuông pha D. Ngược pha Câu 6 Chọn phát biểu sai khi nói về ánh sáng đơn sắc A. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có tần số xác định trong mọi môi trường. B. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc. C. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có bước sóng xác định trong mọi môi trường. D. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có màu sắc xác định trong mọi môi trường. Câu 7 Chiếu một tia sáng trắng vào một lăng kính có góc chiết quang A 40 dưới góc tới hẹp. Biết chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ và tím lần lượt là 1 62 và 1 68. Độ rộng góc quang phổ của tia sáng đó sau khi ló khỏi lăng kính là A. 0 24 rad. B. 0 0150. C. 0 240. D. 0 015 rad. Câu 8 Một sợi dây đàn hồi dài 80cm hai đầu cố định. Khi trên dây xảy ra sóng dừng đếm được 5 bó sóng khoảng thời gian giữa hai lần sợi dây duỗi thẳng là 0 25s. Tốc độ truyền sóng trên dây là A. 0 64

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.