tailieunhanh - Bài 2:BÀI THƠ MỚI RA TÙ, TẬP LEO NÚI

- Viết lúc tác giả được ra khỏi tù, đợi ngày về nước, đang kiên trì tập luyện để phục hồi sức khỏe, sau hơn một năm bị giam cầm. - Lần đầu tiên lên đỉnh núi, người sung sướng, cảm hứng viết bài này. | Bài 2 BÀI THƠ MỚI RA TÙ TẬP LEO NÚI Tân xuất ngục học đăng sơn I. Hoàn cảnh sáng tác - Viết lúc tác giả được ra khỏi tù đợi ngày về nước đang kiên trì tập luyện để phục hồi sức khỏe sau hơn một năm bị giam cầm. - Lần đầu tiên lên đỉnh núi người sung sướng cảm hứng viết bài này. - Bài thơ dụng ý thông tin về quê nhà Bác vẫn còn sống vẫn giữ lương tâm cách mạng trong sáng và luôn hướng về Tổ Quốc đồng bào đồng chí. II. Nội dung 1 Cảnh thiên nhiên câu 1 2 - Bức tranh sơn thủy hữu tình với thiên nhiên cao rộng hùng vĩ núi và mây hòa quyện vào nhau tạo cảm giác ấm áp vui tươi. Lòng sông phẳng lặng thanh khiết qua vẻ đẹp phẳng sáng như gương không chút bụi. - Phải đứng ở vị trí cao mới quan sát được cảnh ấy. Qua đó cũng biểu hiện tâm hồn trong sáng thanh cao của nhân vật trữ tình dù bị giam cầm đày ải vẫn giữ được phẩm chất lương tâm cách mạng. 2 Tâm trạng của nhà thơ câu 3 4 - Vừa vui sướng vừa nôn nao mong đợi ngày về nước bồi hồi . Tuy đi bộ một mình nhưng người không hề cô đơn vì trong tâm hồn Người đang hiện diện hình ảnh quê nhà. - Luôn nhớ về trời Nam Tổ quốc và đồng bào đồng chí. Cả bài thơ chan chứa tình yêu thiên nhiên yêu quê hương sâu sắc. Tuy đang ở xứ người nhưng tâm hồn đã sống giữa Tổ quốc người thân bạn bè đồng bào .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.