tailieunhanh - Giáo trình hướng dẫn cách tạo ảnh thiên thần bằng phương pháp sử dụng bộ lọc content aware p1

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hướng dẫn cách tạo ảnh thiên thần bằng phương pháp sử dụng bộ lọc content aware p1', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Giáo trình hướng dẫn cách tạo ảnh thiên thần bằng phương pháp sử dụng bộ lọc content aware Bước 1 Tạo một tài liệu mới Trước hết mở một tài liệu mới trong Photoshop Kích thước 1019 X 1219 px . Bước 2 Áp dụng stock Bây giờ nhập hình ảnh đầu tiên chúng tôi sẽ sử dụng để tạo nền. Thay đổi kích cỡ nó và hơn đặt nó vào đầu của trang. Bước 3 Giảm Saturation Vào Image Adjustments Hue Saturation và giảm độ bão hòa màu vàng và lớn lên một chút là màu vàng nhẹ nhàng. Bước 4 Hoàn thành nền Điền vào nền với màu đen và xóa từ từ phần dưới cùng của hình ảnh bạn thêm vào để nó sẽ được pha trộn vào với màu .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.