tailieunhanh - Báo cáo thực tập nhận thức - k53- nhà máy-Xi Măng Hoàng Thạch

Là một sinh viên em biết rằng muốn học tốt thì không chỉ học những gì trong sách vở một cách thụ động mà không biết mình học để làm gì và học những điều đó sau nay phục vụ cho công việc gì,muốn có thể hiểu được sâu sắc mọi vấn đề cần phải bám sát với thực tiễn và “học phải đi đôi với hành” chỉ khi đó mỗi người mới thực sự hiểu được những kiến thức tiếp thu được dùng để làm gì và dùng nó như thế nào,việc thực tập một mặt giúp cho mỗi sinh viên hiểu thêm công việc. | Cũng như trong các nhà máy khác vai trò chính của một người kỹ sư Tự Động Hóa là đảm bảo cho nhà máy có thể hoạt động bình thường cũng như là khắc phục một cách nhanh nhất các sự cố sảy ra trong một khoảng thời gian nhanh với nhà máy sản xuất xi măng các quá trình sản xuất đều được tự động hóa,các thiết bị sản xuất đều được kết nối với phòng điều khiển trung tâm,các thiết bị cảm biến và camera được đặt ở các vị trí quan trọng sẽ giúp đưa ra các thông số chính xác đánh giá trạng thái hoạt động của máy trình vận hành được thực hiện trên các máy chủ ở đây thông qua các chương trình PLC,hệ thống điều khiển phân tán ,các hệ thống này được điều khiển,kiểm tra và giám sát bởi các kỹ sư tự động nhà máy xi măng việc định lượng nguyên liệu là rất quan trọng,đối với nhà máy xi măng Hoàng Thạch việc quản lý và giám sát được điều chỉnh bằng một bộ điều khiển gắn trên các băng tải do những kỹ sư tự động hoa đảm có hệ thống máy tính và phòng điều khiển trung tâm mà đã giúp đỡ rất nhiều cho các kỹ sư trong nhà máy có thể phát hiện và khắc phục kịp thời những sự cố không mong muốn đem lại.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.