tailieunhanh - Bài thơ "Tây Tiến"

Thật dữ dằn và thật thi vị, thật dễ sợ cũng thật dễ quyến, đanh sắc đến chói gắt lại dịu dàng đến "mềm lòng". Đó là hai cực cảm giác khi đọc "Tây Tiến". Đối chọi mà không xung khắc, nó là hai hiện thực của cuộc "vạn lý trường chinh" Tây Tiến đựơc cảm nhận bởi một hồn thơ mạnh mẽ và tài hoa. | Bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng Thật dữ dằn và thật thi vị thật dễ sợ cũng thật dễ quyến đanh sắc đến chói gắt lại dịu dàng đến mềm lòng . Đó là hai cực cảm giác khi đọc Tây Tiến . Đối chọi mà không xung khắc nó là hai hiện thực của cuộc vạn lý trường chinh Tây Tiến đựơc cảm nhận bởi một hồn thơ mạnh mẽ và tài hoa. Nó song hành trong bài thơ tựa như hai bè không tách nhau được như hai mặt trong cốt cách người Tây Tiến Hào hùng và Hào hoa. 1. TÂY TIẾN MỘT CUỘC VẠN LÝ TRƯỜNG CHINH Qui mô không lớn nhưng tính chất đúng là như vậy. Quả là cảm nhận Tây Tiến chẳng nên tách rời thời đại của những Tống biệt hành Can trường hành Thâm Tâm của những Ngày về Chính Hữu . Ra đời không cùng năm cùng tháng nhưng hoài thai cùng lúc cùng tạng - Cái tạng của chí trai thời loạn của những chàng trai chưa trắng nợ anh hùng và cái quan niệm gian nan là nợ anh hùng phải vay nó không hoàn toàn là cái yêng hùng rớt từng bị coi thường một thời . Nếu Tống biệt hành là .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.