tailieunhanh - Giáo trình hình thành hệ thống ứng dụng cấu hình thiết bị truy cập intermet bằng IS3010 p4

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành hệ thống ứng dụng cấu hình thiết bị truy cập intermet bằng is3010 p4', công nghệ thông tin, phần cứng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Tài liệu hướng dẫn giảng dạy Hình - Minh họa một số trang Web dùng để mua bán qua mạng. - Thực hiện các giao dịch ngân hàng. - Hỗ trợ chính phủ điện tử và thương mại điện tử. Hình - Minh họa một trang Web của Tp HCM. . Giới thiệu mô hình hoạt động của Web. Dịch vụ World Wide Web viết tắt là www hoặc Web là một dịch vụ cung cấp thông tin trên hệ thống mạng. Các thông tin này được lưu trữ dưới dạng siêu văn bản hypertext và thường được thiết kế bằng ngôn ngữ HTML Hypertext Markup Language . Siêu văn bản là các tư liệu có thể là văn bản text hình ảnh tĩnh image hình ảnh động video âm thanh audio . được liên kết với nhau qua các mối liên kết link và được truyền trên mạng dựa trên giao thức HTTP Hypertext Transfer Protocol qua đó người dùng có thể xem các tư liệu có liên quan một cách dễ dàng. Mô hình hoạt động Tài liệu hướng dẫn giảng dạy Web Client Hình - Mô hình hoạt động của Web Server. Web server là một ứng dụng được cài đặt trên máy chủ trên mạng với chức năng là tiếp nhận các yêu cầu dạng HTTP từ máy trạm và tùy theo yêu cầu này máy chủ sẽ cung cấp cho máy trạm các thông tin web dạng HTML. Web Client là một ứng dụng cài trên máy trạm máy của người dùng đầu cuối gọi là Web Browser để gởi yêu cầu đến Web Server và nhận các thông tin phản hồi rồi hiện lên màn hình giúp người dùng có thể truy xuất được các thông tin trên máy Server. Một trong những trình duyệt Web Web Browser phổ biến nhất hiện nay là Internet Explorer. . Khảo sát web browser Internet Explorer. Chương trình Internet Explorer rất quen thuộc với người dùng vì nó đã tích hợp sẵn trong các hệ điều hành của Microsoft như Win9x Win2K WinXP. Nhưng chú ý là các phiên bản IE trên các hệ điều hành Win9X WinME là những phiên bản cũ và có nhiều lỗ hổng cần cài phiên bản mới và cài các chương trình sửa lỗi cho các phiên bản đó. Để sửa lỗi ta nên vào trang Web Support của Microsoft rồi download các chương trình sửa lỗi cho IE và cài lên máy Truy cập vào các Web site. Trước khi duyệt các Website .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.