tailieunhanh - Lập Trình Web: Các trang quản trị trong PHP - GV: Trần Đình Nghĩa

Hoạt động dựa trên biến option được truyền theo địa chỉ: addnew: Lấy các thông tin được POST từ adminbooknew về sách được thêm mới, xây dựng và thi hành câu lệnh SQL insert; edit: Lấy các thông tin được POST từ adminbookedit về sách được sửa, xây dựng và thi hành câu lệnh SQL update. | ĐẠI HỌC SÀI GÒN - KHOA CNTT SGU Lập Trình Web THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH WEB Các trang quản trị trong PHP GV Tr ần Đình Nghĩa tdnghia1977@ 1 Nội dung Mí SGU Mô hình hoạt động các trang quản trị Chức năng từng trang THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH WEB 2

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.