tailieunhanh - Lập Trình Web: Kỹ thuật phân trang trong PHP - GV: Trần Đình Nghĩa

Các bước tiến hành: Tính tổng số record - $totalrecords; Xác định số lượng record tối đa được trình bày trên trang - $recs_per_page; Lấy biến trang hiện hành - $page: Nếu chưa có, $page = 1; Sử dụng phát biểu LIMIT start, num_record để lấy chính xác dữ liệu cần; Xác định liên kết đến Trang trước, Trang kế | ĐẠI HỌC SÀI GÒN - KHOA CNTT SGU Lập Trình Web THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH WEB Kỹ thuật phân trang trong PHP GV Tr ần Đình Nghĩa tdnghia1977@ 1 . J Các bước tiến hành Mí Tính tổng số record - totalrecords Xác định số lượng record tối đa được trình bày trên trang - recs_per_page Lấy biến trang hiện hành - page Nếu chưa có page 1 Sử dụng phát biểu LIMIT start num_record để lấy chính xác dữ liệu cần Xác định liên kết đến Trang trước Trang kế 2 THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH WEB 4 0 ỉ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.