tailieunhanh - Lập Trình Web: Kỹ thuật giỏ hàng trong PHP - GV: Trần Đình Nghĩa

Cấu trúc dữ liệu cho giỏ hàng: Mỗi khách truy cập website sẽ có 1 session riêng biệt; Lưu toàn bộ giỏ hàng vào session thông qua biến mảng cart: Mỗi phần tử của cart sẽ được truy xuất theo dạng id == value. Với: id = mã sách, value = số lượng | ĐẠI HỌC SÀI GÒN - KHOA CNTT Z S SGU Lập Trình Web Cũ X X Q- ẫ LJJ tị X Kỹ thuật giỏ hàng trong PHP GV Tr ần Đình Nghĩa tdnghia1977@ 1 lj Nội dung Cấu trúc dữ liệu mô hình hoạt động giỏ hàng Thêm sản phẩm vào giỏ hàng Hiển thị giỏ hàng Sửa số lượng sản phẩm Xóa một sản phẩm hay Xóa toàn bộ giỏ hàng Ví dụ THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH WEB Lưu giỏ hàng vào CSDL - .J Cấu trúc dữ liệu cho giỏ hàng THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH WEB Mỗi khách truy cập website sẽ có 1 session riêng biệt Lưu toàn bộ giỏ hàng vào session thông qua biến mảng cart Mỗi phần tử của cart sẽ được truy xuất theo dạng id value. Với id mã sách value số lượng php session_start session_register cart

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.