tailieunhanh - LUẬN VĂN:Địa vị và quyền hạn của tổng thống mỹ

Nước Mỹ đã và đang là cường quốc hàng đầu thế giới với sức ảnh hưởng mạnh mẽ về chính trị, kinh tế, văn hóa, ngoại giao, quân sự lan toả tới nhiều quốc gia, nhiều khu vực trên khắp các châu lục. Nhìn nhận vai trò và vị thế đặc biệt đó, cả giới nghiên cứu lẫn phương tiện thông tin và dư luận công chúng đều rất quan tâm đến chế độ tổng thống Mỹ một lĩnh vực quan trọng bậc nhất của hệ thống chính trị Hoa Kỳ. . Chế độ tổng thống Mỹ là mô. | LUẬN VAN Địa vị và quyền hạn của tổng thống mỹ Mở đầu 1. Tính cấp thiết của đề tài . Nước Mỹ đã và đang là cường quốc hàng đầu thế giới với sức ảnh hưởng mạnh mẽ về chính trị kinh tế văn hóa ngoại giao quân sự lan toả tới nhiều quốc gia nhiều khu vực trên khắp các châu lục. Nhìn nhận vai trò và vị thế đặc biệt đó cả giới nghiên cứu lẫn phương tiện thông tin và dư luận công chúng đều rất quan tâm đến chế độ tổng thống Mỹ -một lĩnh vực quan trọng bậc nhất của hệ thống chính trị Hoa Kỳ. . Chế độ tổng thống Mỹ là mô hình nguyên thủ quốc gia cộng hoà mang bản chất tiên phong tiêu biểu và có tác động rộng rãi. Tiên phong vì đây là một trong ít hình thức nguyên thủ quốc gia cộng hoà đầu tiên tự thân hình thành khẳng định và phát triển. Tiêu biểu vì nó thể hiện rõ ràng đầy đủ nhất các đặc tính của một mô hình nguyên thủ quốc gia cộng hoà hiện đại tính quyền lực tối cao tính dân chủ tính xã hội tính liên tục và ổn định. Có tác động rộng rãi vì nó tồn tại phát triển suốt hơn hai thế kỷ qua là trung tâm và chi phối toàn bộ nền chính trị Mỹ đồng thời ngày càng trở thành mô hình nguyên thủ quốc gia mẫu của nhiều nước khoảng gần 1 3 số quốc gia trên thế giới hiện nay theo kiểu chế độ tổng thống này . . Dù ban đầu đã đạt được ít nhiều thành công nhưng ngành luật hiến pháp nước ngoài ở Việt Nam vẫn còn rất non trẻ đầy tính sơ lược và khái quát. Trong điều kiện đó chế định nguyên thủ quốc gia cũng chỉ được đề cập chung chung sơ sài và chế độ tổng thống Mỹ chỉ được coi bình thường như hàng chục mô hình nguyên thủ quốc gia khác. Thực trạng này đã không đánh giá đúng được những đặc tính giá trị khác biệt và ưu thế của chế độ tổng thống Mỹ. Như vậy nghiên cứu kỹ càng và toàn diện chế độ tổng thống Mỹ sẽ là một nhu cầu cần thiết nhằm bổ sung hoàn thiện chế định nguyên thủ quốc gia góp phần làm phong phú cụ thể hoá và phát triển ngành luật hiến pháp nước ngoài ở Việt Nam nói chung. . Quan hệ Việt - Mỹ từng trải qua nhiều thăng trầm song đã được bình thường hoá từ năm 1995 và

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
68    287    2    25-02-2024
12    236    0    25-02-2024
31    217    0    25-02-2024
9    196    0    25-02-2024
46    174    0    25-02-2024
14    152    0    25-02-2024
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.