tailieunhanh - GIÁO TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN part 8

Tham khảo tài liệu 'giáo trình vi điều khiển part 8', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Giáo trình Vi điều khiển Phụ lục 2 - Mô phỏng bằng Proteus Phụ lục 2 MÔ PHỎNG BẰNG PROTEUS 1. Giới thiệu Phần mềm Proteus là phần mềm cho phép mô phỏng hoạt động của mạch điện tử bao gồm phần thiết kế mạch và viết chương trình điều khiển cho các họ vi điều khiển như MCS-51 PIC AVR . Phần mềm bao gồm 2 chương trình ISIS cho phép mô phỏng mạch và ARES dùng để vẽ mạch in. Khởi động chương trình - Start All Program Proteus 6 Professional ISIS 6 Professional Phạm Hùng Kim Khánh Trang 181 Sưu tầm bởi Giáo trình Vi điều khiển Phụ lục 2 - Mô phỏng bằng Proteus - Cửa sổ chương trình sau khi khởi động Thanh công cụ chọn linh kiện Thanh công cụ chuẩn Vùng không gian dùng vẽ mạch điện Các nút chọn cho phép băt đâu tạm dừng hay kết thúc quá trình mô phỏng c o F I ll Ị a l FoolsheeM 4-100 -41000 th ít Library Tools Design Graph iug Template System Help it w a wa ffi B a IB ẼB DEVICES Các thao tác cơ bản Sử dụng thanh công cụ chuân Í5É temp - ISIS Professional File View Edit Library Tools Design Graph Source Debug Template System Help Các thao tác trên thanh công cụ chuẩn cũng có thể thực hiện thông qua menu File và menu Edit. Phạm Hùng Kim Khánh Trang 182 Sưu tầm bởi Giáo trình Vi điều khiển Phụ lục 2 - Mô phỏng bằng Proteus Sử dụng thanh linh kiện Để đưa linh kiện vào vùng thiết kế ta thực hiên chọn linh kiện rồi nhấn chuột trái trên vùng làm việc. Để thực hiện chọn linh kiện ta thực hiện nhấn chuột phải trên linh kiện nó sẽ chuyển sang màu đỏ cho biết trạng thái đang chọn. Phạm Hùng Kim Khánh Trang 183 Sưu tầm bởi .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.