tailieunhanh - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 (ĐỀ SỐ 3)

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học năm 2011 (đề số 3)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 ĐỀ SỐ 3 I. Phần chung. Câu 1. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều có biểu thức u 100 x 2 cos 100nt V . Biết R 100 Q L H C F . Để hiệu điện thế giữa hai đầu mạch nhanh pha Tĩ 2n hơn -- so với hiệu điện thế giữa hai bản tụ thì người ta phải ghép với tụ C một tụ C với A. 10 4 _ C F ghép song song với C. 2n 10 4 B. C ------- F ghép song song với C. n C. Câu 2. A. C. Câu 3. A. B. C. D. Câu 4. 10 _ . . 10 C F ghép nối tiếp với C. D. C F ghép nối tiếp với C. Tĩ 2n Tần số của dao động điện từ do máy phát dao động điều hoà dùng tranzito phát ra bằng tần số của dao động riêng của mạch LC. B. dao động tự do của ăng ten phát. D. Khẳng định nào là đúng về hạt nhân nguyên tử Lực tỉnh điện liên kết các nuclôn trong hạt nhân . Khối lượng của nguyên tử xấp xỉ khối lượng hạt nhân. Bán kính của nguyên tử bằng bán kính hạt nhân. Điện tích của nguyên tử bằng điện tích hạt nhân. năng lượng điện từ. điện thế cưỡng bức. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động cùng phương có phương trình x1 4x 3cos10 t cm và x2 4sin10 t cm . Nhận định nào sau đây là không đúng A. Khi x1 -4x 3cm thì x2 0. B. Khi x2 4 cm thì x1 W3 cm. C. Khi x1 4yf3 cm thì x2 0. D. Khi x1 0 thì x2 -4 cm. Câu 5. Trong thí nghiệm giao thoa của Iâng khoảng cách hai khe Sb S2 a 2mm khoảng cách từ hai khe tới màn D 2m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức xạ k1 0 4pm và À2 0 5pm. Với bề rộng của trường giao thoa L 13mm người ta quan sát thấy số vân sáng có bước sóng k1 và À2 trùng nhau là A. 9 vân. B. 3 vân. C. 7 vân. D. 5 vân. Câu 6. Đồng vị 24Na là chất phóng xạ p và tạo thành đồng vị của Magiê. Mẫu 24Na có khối lượng ban đầu là mo 0 25g. Sau 120 giờ độ phóng xạ cuả nó giảm đi 64 lần. Cho Na 6 02. 1023 hạt khối lượng Magiê tạo ra sau thời gian 45 giờ. A. 0 25g. B. 0 41g. C. 1 21g. Câu 7. Cho mạch điện như hình vẽ. Khi đặt vào hai đầu mạch một điện áp ổn định có giá trị hiệu hiệu dụng là 100V và tần số 50Hz và pha ban đầu bằng không thì .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.