tailieunhanh - Lập Trình Web: PHP Nâng Cao - GV: Trần Đình Nghĩa

Cơ chế Upload File: Thiết kế Form cho phép Upload File; Xử lý Lưu File upload lên server; Kiểm tra lỗi, định dạng, kích thước File upload. Cơ chế gửi Emai: Gửi mail sử dụng Outlook; Gửi mail sử dụng Web Mail; PHP mail() – Non Authentication; PHP PEAR package – SMTP Authentication | ĐẠI HỌC SÀI GÒN - KHOA CNTT SGU Lập Trình Web THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH WEB PHP Nâng Cao GV Tr ần Đình Nghĩa tdnghia1977@ 1 . Upload File Upload File SGU Cơ chế Upload File THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH WEB Thiết kế Form cho phép Upload File Xử lý Lưu File upload lên server Kiểm tra lỗi định dạng kích thước File upload

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.