tailieunhanh - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 (ĐỀ SỐ 20)

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học năm 2011 (đề số 20)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 ĐỀ SỐ 20 A. phần chung cho tất cả các thí sinh Câu 1. Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang nhẵn với biên độ A1 hình vẽ . Đúng lúc vật M đang ở vị trí biên thì một vật m có khối lượng bằng khối lượng vật M chuyển động theo phương ngang với vận tốc v0 bằng vận tốc cực đại của vật M đến va chạm với M. Biết va chạm giữa hai vật là đàn hồi xuyên tâm sau va chạm vật M tiếp tục dao động điều hòa với biên độ A2 . Tỉ số biên độ dao động của vật M trước và sau va chạm là m A1 _yỊĨ A2 2 r 0 B. A J-3 C. A I D. A 1 A. Câu 2. Một con lắc lò xo có k 200N m m 0 5 kg dao động điều hòa với biên độ 5cm. Tổng quãng đường vật đi được trong n 5 s đầu tiên là A. 60cm B. 20 cm C. 50 cm D. 40cm Câu 3. Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Thời gian vật đi từ vị trí thấp nhất đến vị trí cao nhất cách nhau 20 cm là 0 75 s. Gốc thời gian được chọn là lúc vật đang chuyển động chậm dần theo chiều dương với vận tốc là 0 2- 3 m s. Phương trình dao động của vật là A. x 10cos 4 t - - cm 3 6 B. x 10cos 4 t - cm C. x 10css t cm D. x 10cos t - - cm 4 6 Câu 4. Nếu một vật dao động điều hòa với tần số f thì động năng và thế năng biến thiên tuần hoàn với tần số A. 2f B. f C. 0 5f D. 4f Câu 5. Dao động tổng hợp của 2 dao động cùng phương cùng tần số cùng biên độ có biên độ bằng biên độ của mỗi dao động thành phần khi 2 dao động thành phần A. lệch pha n 2 B. ngược pha C. lệch pha 2n 3 D . cùng pha Câu 6. Một quả lắc đồng hồ có thể xem như con lắc đơn chạy đúng giờ ở nơi có nhiệt độ 200 C. Dây treo con lắc có hệ số nở dài a - 5 K- 1 . Khi nhiệt độ nơi đặt đồng hồ lên đến 400 C thì mỗi ngày đồng hồ sẽ chạy A. chậm 17 28 s B . nhanh 17 28 s C. chậm 8 64 s D . nhanh 8 64 s Câu 7. Một vật dao động điều hòa có đường biểu diễn sự phụ thuộc vận tốc theo thời gian như hình vẽ. Phương trình dao động của vật là v cm s 10n - 5n Ô -10n t s A. x 1 2cos 25nt 3 - 5n 6 cm B. x 1 2cos 25nt 3 5n 6 cm C. x 2 4cos 10nt 3 n 6 cm D. x 2 4cos 10nt

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.