tailieunhanh - Điều khiển máy Mac từ xa bằng Windows

Điều khiển máy Mac từ xa bằng Windows Nếu môi trường làm việc của bạn có nhiều máy tính sử dụng hệ điều hành Mac OS X và Windows cùng nhau, chắc chắn có lúc bạn sẽ phải thực hiện lệnh truy cập và điều khiển máy tính từ xa. Trong bài viết hướng dẫn dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một vài bước cơ bản để làm việc này với hệ điều hành Mac OS X và Windows. Trong bài thử nghiệm này, chúng tôi sử dụng Windows 7 Ultimate 64 bit và Mac OS. | Điều khiển máy Mac từ xa bằng Windows Nếu môi trường làm việc của bạn có nhiều máy tính sử dụng hệ điều hành Mac OS X và Windows cùng nhau chắc chắn có lúc bạn sẽ phải thực hiện lệnh truy cập và điều khiển máy tính từ xa. Trong bài viết hướng dẫn dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một vài bước cơ bản để làm việc này với hệ điều hành Mac OS X và Windows. Trong bài thử nghiệm này chúng tôi sử dụng Windows 7 Ultimate 64 bit và Mac OS X Lion. Trước tiên các bạn hãy download phiên bản Stable mới nhất của TightVNC trên máy tính Windows và bỏ tùy chọn TightVNC Server trong quá trình cài đặt để có thể truy cập và điều khiển máy Mac từ Windows Trên máy tính Mac các bạn mở phần chức năng System Preferences từ menu điều khiển chính Tiếp theo chọn Sharing trong mục Internet Wireless

TỪ KHÓA LIÊN QUAN