tailieunhanh - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC (Đề 10) MÔN VẬT LÝ KHỐI A

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học (đề 10) môn vật lý khối a', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC đề 10 MÔN VẬT LÝ kHỐI a Thời gian làm bài 90 phút I. PHẦN DÙNG CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 40 câu từ câu 1 đến câu 40 Câu 1 Một chữ cái được viết bằng màu đỏ khi nhì qua một tấm kính màu xanh thì thấy chũ có màu gì A. Trắng. B. Đỏ. C. Đen. D. Xanh. Câu 13 Cho hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số cùng biên độ a 2 cm và có các pha ban đầu lần lượt là và . Pha ban đầu và biên độ của dao động tổng hợp của hai dao động trên là 3 6 A. 2cm. B. 2 Ỉ2cm. C. 2 Ỉ2cm . D. 2cm. 12 3 4 2 Câu 3 Một máy thu thanh đang thu sóng ngắn. Để chuyển sang thu sóng trung bình có thể thực hiện giải pháp nào sau đây trong mạch dao động anten A. Giữ nguyên L và giảm B. Giảm C và giảm L. C. C. Giữ nguyên C và giảm L. D. Tăng L và tăng C. Câu 4 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Y-âng trong không khí hai khe cách nhau 3mm được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0 6 um màn quan sát cách khe 2m. Sau đó đặt toàn bộ thí nghiệm vào trong nước có chiết suất 4 3 khoảng vân quan sát trên màn là bao nhiêu A. 0 3mm. B. 0 3m. C. 0 4mm. D. 0 4m. Câu 5 Dung kháng của một tụ điện và cảm kháng của dây thuần cảm đối với dòng điện không đổi lần lượt bằng A. Bằng không vô cùng lớn. B. Vô cùng lớn vô cùng lớn. C. Vô cùng lớn bằng không. D. Bằng không bằng không. Câu 6 Thời gian sống của một hạt nhân không bền trong hệ qui chiếu đứng yên đối với Trái Đất sẽ tăng lên bao nhiêu nếu hạt chuyển động với vận tốc 0 63c A. 5 7. B. 3 4. C. 6 9. D. 7 1. Câu 7 Khi thấy sao chổi xuất hiện trên bầu trời thì đuôi của nó quay về hướng nào A. Hướng mặt trời mọc. B. Hướng mặt trời lặn. C. Hướng Bắc. D. Hướng ra xa mặt trời. Câu 8 Một con lắc lò xo có vật nặng khối lượng m 100g và lò xo có độ cứng k 10N m dao động với biên độ 2cm. Trong mỗi chu kì dao động thời gian mà vật nặng ở cách vị trí cân bằng lớn hơn 1cm là bao nhiêu A. 0 314s. B. 0 209s. C. 0 242s. D. 0 417s. Câu 9 Một đèn nêon đặt dưới hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220V và tần số 50Hz. Biết đèn .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.