tailieunhanh - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 (ĐỀ SỐ 12)

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học năm 2011 (đề số 12)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 ĐỀ SỐ 12 Câu 1 Một ống Rơnghen hoạt động ở hiệu điện thế không đổi 5kV thì có thể phát ra tia X có bước sóng ngắn nhất là A. 2 13m B. 2 9m C. 2 10m D. 2 11m Câu 2 Trong cách mắc hình tam giác ở máy phát điện ba pha. Mối liên hệ giữa điện áp dây Ud và điện áp pha Up là A. U 3Up B. Ud U C. Up v .U D. Ud Up Câu 3 Chiếu chùm ánh sáng trắng hẹp vào đỉnh của một lăng kính theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang. Biết góc chiết quang 40 chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ và tím lần lượt là 1 468 và 1 868. Bề rộng quang phổ thu được trên màn quan sát đặt song song với mặt phẳng phân giác và cách mặt phẳng phân giác 2m là A. 6cm B. 6 4m C. 6 4cm D. Đáp án khác. Câu 4 Một vật dao động điều hoà cứ sau một khoảng thời gian 2 5s thì động năng lại bằng thế năng. Tần số dao động của vật là A. 0 1 Hz B. 0 05 Hz C. 5 Hz D. 2 Hz Câu 5 Một máy biến áp lí tưởng có tỉ số vòng dây của cuộn sơ cấp và thứ cấp là 2. Cuộn thứ cấp nối với tải tiêu thụ có tổng trở 200Q cuộn sơ cấp nối với điện áp xoay chiều có trị hiệu dụng 200V. Dòng điện hiệu dụng qua cuộn sơ cấp là A. 0 25 A B. 2A C. 0 5A D. 1A Câu 6 Trong động cơ điện để nâng cao hệ số công suất thì A. ghép song song động cơ với một tụ điện. B. ghép nối tiếp động cơ với một cuộn cảm. C. ghép nối tiếp động cơ với một tụ điện. D. ghép song song động cơ với một cuộn cảm. Câu 7 Một vật dao động điều hoà thời điểm thứ hai vật có động năng bằng ba lần thế năng kể từ lúc vật có li độ cực đại là -2 s. Chu kỳ dao động của vật là A. 0 8 s B. 0 2 s C. 0 4 s D. Đáp án khác. Câu 8 Sự phát sáng của vật dưới đây là sự phát quang A. Hồ quang điện. B. Bóng đèn ống. C. Bóng đèn sợi đốt. D. Tia lửa điện. Câu 9 Chọn phương án sai A. Các khí hay hơi ở áp suất thấp khi bị kích thích phát sáng sẽ bức xạ quang phổ vạch phát xạ. B. Quang phổ vạch của các nguyên tố hoá học khác nhau là không giống nhau. C. Quang phổ vạch phát xạ là quang phổ gồm những vạch màu riêng rẽ nằm trên

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.