tailieunhanh - LUẬN VĂN: Tác động của tệ nạn xã hội tới sự phát triển kinh tế - xã hội ở Thanh Hoá

Trong những năm qua vấn đề TNXH và đấu tranh phòng, chống TNXH đã được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm và bước đầu đã thu được những kết quả đáng khả quan, đã từng bước hoàn thiện được các văn bản pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội, tăng cường sự chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình hành động quốc gia về công tác này, giảm được các tụ điểm TNXH phức tạp. . | LUẬN VĂN Tác động của tệ nạn xã hội tới sự phát triển kinh tế - xã hội ở Thanh Hoá Mở đầu 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong những năm qua vấn đề TNXH và đấu tranh phòng chống TNXH đã được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm và bước đầu đã thu được những kết quả đáng khả quan đã từng bước hoàn thiện được các văn bản pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội tăng cường sự chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình hành động quốc gia về công tác này giảm được các tụ điểm TNXH phức tạp. Tuy nhiên số người mắc các loại TNXH vẫn có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp trên diện rộng đặc biệt là các tệ nạn ma tuý mại dâm cờ bạc buôn bán phụ nữ và trẻ em xâm hại tình dục trẻ em. đang là vấn đề gây bức xúc và nhức nhối cho toàn xã hội. Hàng năm Nhà nước từ Trung ương đến địa phương phải chi ra hàng ngàn tỉ đồng cùng với một lực lượng lớn về con người để tập trung đấu tranh triệt phá các ổ nhóm đường dây buôn bán ma tuý mại dâm buôn bán phụ nữ và trẻ em tổ chức chữa bệnh cai nghiện phục hồi và tái hoà nhập cộng đồng cho người nghiện ma tuý và gái mại dâm song hiệu quả chưa cao tỷ lệ tái phạm còn rất lớn. Hàng ngày hàng giờ bộ phận dân cư mắc các tệ nạn xã hội đã tiêu phí một lượng tiền rất lớn ném vào ma tuý ăn chơi sa đoạ không những không mang lại lợi ích kinh tế mà ngược lại còn làm cho một bộ phận dân cư này ngày càng rơi vào tình trạng đói nghèo ảnh hưởng tới sự phát triển của giống nòi và nguồn nhân lực của đất nước trong tương lai. Tội phạm và TNXH gia tăng gây mất an ninh trật tự an toàn xã hội làm xói mòn đạo đức làm sai lệch những chuẩn mực và giá trị truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc phá hoại hạnh phúc của mỗi con người mỗi gia đình đe doạ đến tính mạng sức khoẻ của nhân dân. Sự gia tăng của tệ nạn xã hội còn là nguyên nhân chủ yếu làm lây lan nhanh căn bệnh HIV AIDS trong cộng đồng dân cư. Đặc biệt nghiêm trọng hơn tệ nạn xã hội đã và đang lan nhanh ở nhóm thanh thiếu niên và môi trường học đường. Ngày nay quá trình toàn cầu hoá với các mặt trái của

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.