tailieunhanh - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 (ĐỀ SỐ 9)

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học năm 2011 (đề số 9)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 ĐỀ SỐ 9 Câu 1 Trong thí nghiệm giao thoa hai khe Y-âng cách nhau 0 5mm màn quan sát đặt cách hai khe một đoạn 2m. Chiếu một bức xạ đơn sắc có Ấ 0 5 pm vào 2 điểm M cách vân trung tâm 9mm là A. Vân tối thứ 4. B. Vân sáng bậc 4. C. Vân tối thứ 5. D. Vân sáng bậc 5. Câu 2 Một con lắc lò xo dao động điều hoà với biên độ 18cm. Tại vị trí có li độ x 6cm tỷ số giữa động năng và thế năng của con lắc là A. 8 B. 6 C. 3 D. 0 125 Câu 3 Một sóng điện từ có bước sóng 420 nm đi từ chân không vào thủy tinh có chiết suất với sóng điện từ này bằng 1 5. Bước sóng của ánh sáng này trong thủy tinh bằng A. 280 nm. B. 420 nm C. 210 nm. D. 630 nm. Câu 4 Công thức tính tần số của mạch dao động là A. f 2 LC . B. f vJlC . C. f --1 D. f . 2W LC fiy LC Câu 5 Một con lắc đơn được treo trong thang máy dao động điều hòa với chu kì T 1s khi thang máy đứng yên. Nếu thang máy đi xuống nhanh dần đều với gia tốc g 10 g là gia tốc rơi tự do thì chu kì dao động của con lắc là A ĩõ p _ ũ ĨÕ nfĩe A. s B. s C. s D. s V9 V10 Vĩĩ V10 Câu 6 Kết luận nào sau đây là sai. Với tia Tử ngoại A. Truyền được trong chân không. B. Có khả năng làm ion hoá chất khí. C. Không bị nước và thuỷ tinh hấp thụ. D. Có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia tím. Câu 7 Một đĩa tròn quay nhanh dần đều từ trạng thái đứng yên sau 10s quay được 10 vòng. Hỏi trong 5s cuối đĩa quay được bao nhiêu vòng A. 1 25 vòng. B. 2 5 vòng. C. 5 vòng. D. 7 5 vòng. Câu 8 Mạch dao động của một máy thu vô tuyến gồm cuộn cảm L 5 LI. H và tụ xoay có điện dụng biến thiên từ Cĩ 10 pF đến C2 250 pF. Dải sóng điện từ mà máy thu được có bước sóng là A. 11 m 75 m. B. 13 3 m 92 5 m. C. 13 3 m 66 6 m. D. 15 5 m 41 5 m. Câu 9 Một vật có khối lượng m treo ở đầu 1 dây nhẹ không giãn quấn quanh 1 ròng rọc hình trụ đặc có khối lượng m 2m. Lấy g 10m s2. Thả vật chuyển động thì gia tốc của vật là A. a 2 5m s2 B. a 7 5m s2 C. a 5m s2 D. a 6 67m s2 Câu 10 Đặt vào hai đầu đọạn mạch chỉ có một phần tử một điện áp xoay chiều u U0cos ll - V .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.