tailieunhanh - Bình giảng bài thơ Mộ ( chiều tối )

Quyện điểu quy lâm tầm túc thụ, Cô vân mạn mạn độ thiên không . Sơn thôn thiếu nữ ma bao túc, Bao túc ma hoàn, lỗ dĩ hồng. | Bình giảng bài thơ Mộ chiều tối trong tập Ngục trung nhật kí Nhật kí trong tù Phiên âm Quyện điểu quy lâm tầm túc thụ Cô vân mạn mạn độ thiên không. Sơn thôn thiếu nữ ma bao túc Bao túc ma hoàn lỗ dĩ hồng. Dịch nghĩa Chim mỏi về rừng tìn cây ngủ Chòm mây lẻ loi trôi lững lờ trên tầng không. Thiếu nữ xóm núi xay ngô Ngô vừa xong lò than đã đỏ. Dịch thơ a Chim mỏi về rừng tìm chốn ngủ Chòm mây trôi nhẹ giữa tầng không. Cô em xóm núi xay ngô tối Xay hết lò than đã rực hồng. Phân tích đề - Đề yêu cầu bình giảng một bài thơ trong tập Ngục trung nhật kí .Kiểu bài đã được nói rõ ở đề nhiên đây là một kiểu bài khó vì phải bình giảng trọn vẹn một tác phẩm trữ tình nhưng lại là thơ tứ tuyệt luật Đường nội dung rất hàn súc .Do đó người viết không chỉ nắm vững kỹ năng bình giảng mà còn phải hiểu rõ đặc trưng của thể thơ Đường. - Chiều tối là bài thơ trong tập Ngục trung nhật kí .Bởi vậy người viết còn phải hiểu được những nét khái quát về tập thơ nhất là về hoàn cảnh sáng tác nội dung cơ bản phong cách nghệ .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.