tailieunhanh - Business models on the web(c) M.Civilka, 2002

Tham khảo sách 'business models on the web(c) , 2002', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Business models on the web c 2002 Preface Business models - the most discussed and the least understood feature of the web. The only agreed fact - the web changes traditional business models. c Preface Bussines model - the method of doing business by which a company can sustain itself - that is generate revenue . Bussines model spells-out how a company makes money. c .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.