tailieunhanh - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC (Đề 7) MÔN VẬT LÝ KHỐI A

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học (đề 7) môn vật lý khối a', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC đề 7 MÔN VẬT LÝ kHỐI a Thời gian làm bài 90 phút CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 40 câu Câu 1 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với 2 khe Young a 0 5mm D 2m .Khoảng cách giữa vân tối thứ 3 ở bên phải vân trung tâm đến vân sáng bậc 5 ở bên trái vân sáng trung tâm là sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là A. X 600 nm B. X 0 5 pm C. X 0 55 .10-3 mm D. X 650 nm. Câu 2 Nhà máy điện Phú Mỹ sử dụng các rôto nam châm chỉ có 2 cực nam bắc để tạo ra dòng điện xoay chiều tần số này quay với tốc độ A. 1500 vòng phút. B. 3000 vòng phút. C. 6 vòng s. D. 10 vòng s. Câu 3 Mẫu nguyên tử Bo khác mẫu nguyên tử Rơ-dơ-pho ở điểm nào dưới đây A. Trạng thái có năng lượng ổn định B. Hình dạng quỹ đạo của các electron C. Mô hình nguyên tử có hạt nhân D. Lực tương tác giữa electron và hạt nhân nguyên tử Câu 4 Một con lắc dơn có độ dài 1 dao động với chu kì T 0 8 s. Một con lắc dơn khác có độ dài l dao động với chu kì T 0 6 s. Chu kì của con lắc đơn có độ dài l l là. A. T 0 7 s B. T 1 s C. T 1 4 s D. T 0 8 s Câu 5 Một vật dao động diều hòa với biên độ A 4 cm và chu kì T 2s chọn gốc thời gian là 1úc vật đi qua VTCB theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là A . A. x 4cos cm - cm B. x 4sin 2 t C. x 4sin 2 t - cm D. x 4 cos l --- cm Câu 6 Một con 1ắc 1ò xo gồm 1ò xo có độ cứng 20 N m và viên bi có khối lượng 0 2 kg dao động điều thời điểm t vận tốc và gia tốc của viên bi lần lượt là 20 cm s và 2 a 3 m s2. Biên độ dao động của viên bi là A. 4 cm. B. 16cm. C. 4ặ 3 cm. D. 10 3 cm. Câu 7 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng. Hai khe lâng cách nhau 2 mm hình ảnh giao thoa được hứng trên màn ảnh cách hai khe 2m. Sử dụng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0 40 pm đến 0 75 pm. Trên màn quan sát thu được các dải quang phổ. Bề rộng của dải quang phổ ngay sát vạch sáng trắng trung tâm 1à A. 0 45 mm B. 0 55 mm C. 0 50 mm D. 0 35 mm Câu 8 Tụ điện của mạch dao động có điện dung C 1 pF ban đầu được điện tích đến hiệu điện thế 100V

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.