tailieunhanh - Lập Trình Web: PHP. Truyền và Nhận dữ liệu - GV: Trần Đình Nghĩa

Nội dung: 1. Cơ chế truyền nhận dữ liệu; 2. Truyền nhận qua phương thức GET; 3. Truyền nhận qua phương thức POST; 4. Một số ví dụ 5. Thực hành. Cơ chế truyền nhận dữ liệu: Web browser (client) gởi dữ liệu đến website thông qua các HTML Control (Form Field). | ĐẠI HỌC SÀI GÒN - KHOA CNTT SGU Lập Trình Web THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH WEB PHP - Truyền và Nhận dữ liệu GV Tr ần Đình Nghĩa tdnghia1977@ 1 Nội dung Mí 1. Cơ chế truyền nhận dữ liệu. 2. Truyền nhận qua phương thức GET 3. Truyền nhận qua phương thức POST 4. Một số ví dụ 5. Thực hành THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH WEB 2 Cơ chế truyền nhận dữ liệu scu THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH WEB Web browser client gởi dữ liệu đến website thông qua các HTML Control Form Field .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.