tailieunhanh - Tài liệu: Bình giảng đoạn thơ trong“Việt Bắc” của Tố Hữu

“Ta về mình có nhớ ta Ta về ta nhớ những hoa cùng người [ ] Nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung “ Kể về những thành tựu xuất sắc của văn học Việt Nam thời kì kháng chiến chống thưc dân Pháp xâm lược, có lẽ chúng ta không thể nào không nhắc đến “Việt Bắc” của Tố Hữu. | Bình giảng đoạn thơ trong Việt Bắc của Tố Hữu Ta về mình có nhớ ta Ta về ta nhớ những hoa cùng người Nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung Kể về những thành tựu xuất sắc của văn học Việt Nam thời kì kháng chiến chống thưc dân Pháp xâm lược có lẽ chúng ta không thể nào không nhắc đến Việt Bắc của Tố Hữu. Đây là một bài thơ mang đậm đà màu sắc dân tộc tiêu biểu cho phong cách thơ Tố Hữu. Thông qua đó thể hiện niềm nhớ thương tha thiết và tình cảm sắt son đầm thắm của nhân dân Việt Bắc với cách mạng với Đảng với Bác Hồ đồng thời cũng thể hiện tình cảm của người cán bộ kháng chiến với thiên thiên núi rừng và con người Việt Bắc. Đoạn thơ gồm năm câu lục bát nhắc lại những cảnh thân thiết và tươi đẹp nhất về cảnh và người Việt Bắc trong hồi ức của người cán bộ cách mạng miền xuôi ở đây chính là nhà thơ. Ta về mình có nhớ ta Ta về ta nhớ những hoa cùng người IMG file C DOCUME 7E1 ADMINI 7E1 LOCALS 7E1

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.