tailieunhanh - Lập Trình Web: PHP.Cơ Bản - GV: Trần Đình Nghĩa

Nội dung: 1. Giới thiệu PHP; 2. Cơ chế hoạt động của WebServer; 3. Ví dụ minh họa; 4. Cú pháp và qui ước trong PHP; 5. Ví dụ và thực hành PHP cơ điểm: Đa môi trường: web-server, hệ điều hành, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, . Tốc độ truy xuất nhanh, Free, Open Source. Hướng đối tượng. | ĐẠI HỌC SÀI GÒN - KHOA CNTT SGU Lập Trình Web THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH WEB PHP - Cơ Bản GV Tr ần Đình Nghĩa tdnghia1977@ 1 Nội dung Mí SGU 1. Giới thiệu PHP 2. Cơ chế hoạt động của WebServer 3. Ví dụ minh họa THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH WEB 4. Cú pháp và qui ước trong PHP 5. Ví dụ và thực hành PHP cơ bản 2 Giới thiệu PHP Mí ủs PHP PHP Hypertext Proprocessor. Tên gốc là Personal Home Page. Là ngôn ngữ server-side-script th ực thi phía WebServer trả kết quả về cho client. THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH WEB Cho phép người dùng tương tác với web site Thiên về xử lý nghiệp vụ. Tập tin PHP có phần mở rộng là .php Cú pháp ngôn ngữ giống ngôn ngữ C

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.