tailieunhanh - HẬU MÔN NHÂN TẠO – Phần 1

Hậu môn nhân tạo là một chỗ mở của hồi tràng hay đại tràng trên thành bụng. Hậu môn nhân tạo có hai kiểu chính: kiểu quai và kiểu đầu tận. Hậu môn nhân tạo được chỉ định trong một số bệnh lý của đại tràng. Loại hậu môn nhân tạo, vị trí làm hậu môn nhân tạo phụ thuộc vào bệnh lý và phương pháp phẫu thuật. | HẬU MÔN NHÂN TẠO - Phần 1 Hậu môn nhân tạo là một chỗ mở của hồi tràng hay đại tràng trên thành bụng. Hậu môn nhân tạo có hai kiểu chính kiểu quai và kiểu đầu tận. Hậu môn nhân tạo được chỉ định trong một số bệnh lý của đại tràng. Loại hậu môn nhân tạo vị trí làm hậu môn nhân tạo phụ thuộc vào bệnh lý và phương pháp phẫu thuật. Bệnh lý Bệnh cảnh Chỉ định Mục đích Kiểu Thời gian Ung thư đại trực tràng Thủng Khối u không thể cắt được Loại trừ đoạn đại tràng bên dưới Quai hay đầu tận Vĩnh viễn Khối u có thể cắt được Để việc nối đại tràng cho lần mổ sau Đầu tận Tạm thời hay vĩnh viễn Tắc Khối u không thể cắt được Giải áp Quai Tạm thời hay vĩnh viễn Khối u có thể cắt được Để việc nối đại tràng cho lần mổ sau Đầu tận Tạm thời hay vĩnh viễn Ung thư trực tràng U trực tràng thấp phẫu thuật Miles Đoạn dưới đã được cắt bỏ Đầu tận Vĩnh viễn Miệng nối thấp phẫu thuật cắt trước Bảo vệ miệng nối Quai Tạm thời Bệnh túi thừa đại tràng Thủng áp-xe tắc Cắt được đại tràng Để việc nối đại tràng cho lần mổ sau Đầu tận Tạm thời Không cắt được đại tràng Loại trừ đoạn đại tràng bên dưới Quai Tạm thời đôi khi vĩnh viễn Mổ chương trình dò Bảo vệ miệng nối quai Tạm thời Viêm loét đại tràng Cắt đoạn đại tràng Đầu tận Tạm thời hay vĩnh viễn Cắt bỏ toàn bộ đại tràng nối hồi-trực tràng Bảo vệ miệng nối Quai Tạm .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.