tailieunhanh - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC (Đề 4) MÔN VẬT LÝ KHỐI A

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học (đề 4) môn vật lý khối a', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC Đề 4 MÔN VẬT LÝ kHỐI a Thời gian làm bài 90 phút PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 40 câu từ câu 1 đến câu 40 Câu 1 Chọn phát biểu đúng A. Đối với cùng một hệ dao động thì ngoại lực trong dao động duy trì và trong dao động cưỡng bức cộng hưởng khác nhau ở tần số B. Đối với cùng một hệ dao động thì ngoại lực trong dao động duy trì và trong dao động cưỡng bức cộng hưởng khác nhau ở lực ma sát C. Đối với cùng một hệ dao động thì ngoại lực trong dao động duy trì và trong dao động cưỡng bức cộng hưởng khác nhau ở môi trường dao động D. Đối với cùng một hệ dao động thì ngoại lực trong dao động duy trì và trong dao động cưỡng bức cộng hưởng khác nhau ở chỗ ngoại lực trong dao động cưỡng bức độc lập đối với hệ dao động còn ngoại lực trong dao động duy trì được điều khiển bởi một cơ cấu liên kết với hệ dao động Câu 2 Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa với phương trình x Acosot. Sau đây là đồ thị biểu diễn động năng Wđ và thế năng Wt của con lắc theo thời gian Người ta thấy cứ sau 0 5 s động năng lại bằng thế năng thì tần số dao động con lắc sẽ là A rad s B. 2 rad s C. rad s D. 4 rad s Câu 3 Cho một vật dao động điều hòa có phương trình chuyển động x 10cosI 2 t - I cm . Vật đi qua vị trí cân bằng l 6 lần đầu tiên vào thời điểm A. - s B. - s C. 2 s D. -1 s 3 6 3 12 Câu 4 Một lò xo có độ cứng k 10 N m mang vật nặng có khối lượng m 1 kg . Kéo vật m ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn x0 rồi buông nhẹ khi qua vị trí cân bằng vật có vận tốc là 15 7 cm s . Chọn gốc thời gian là lúc vật có tọa độ x0 2 theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là À f 1 . 1 z V A. x 5cosI t - y I cm B. x 5cosI t - I cm l 6 C. x 5cos t I cm l 6 r . . 5 Y x D. x 5cosI t I cm 1 6 Câu 5 Một đồng hồ quả lắc được xem như con lắc đơn mỗi ngày chạy nhanh 86 4 s . Phải điều chỉnh chiều dài của dây treo như thế nào để đồng hồ chạy đúng A. Tăng 0 2 B. Giảm 0 2 C. Tăng 0 4 D. Giảm 0 4 Câu 6 Một con lắc đơn dao động điều hòa. Năng lượng sẽ thay đổi như thế nào nếu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.