tailieunhanh - Tham khảo: Bình giảng đoạn thơ Bên kia sông Đuống

Tuy sáng tác khá sớm, có những tphẩm được dư luận chú ý, nhưng Hoàng Cầm được biết đến nhiều hơn cả từ sau khi CMT8 thành công với những bài thơ mang hồn phách rất riêng của quê hương nhà thơ. Và nếu phải kể chỉ một bài thôi trong số ấy, chắc nhiều người sẽ không ngần ngại dẫn ra "BKSĐ" Sông Đuống còn gọi là sông Thiên Đức, là một nhánh của sông Hồng nối với sông ThBình, chia tỉnh Bắc Ninh ra làm 2 phần hữu ngạn và tả ngạn. . | Bình giảng đoạn thơ Bên kia sông Đuống-Quê hương cưới chuột đang tưng bừng rộn rã- Bây giờ tan tác về đâu Tuy sáng tác khá sớm có những tphẩm được dư luận chú ý nhưng Hoàng Cầm được biết đến nhiều hơn cả từ sau khi CMT8 thành công với những bài thơ mang hồn phách rất riêng của quê hương nhà thơ. Và nếu phải kể chỉ một bài thôi trong số ấy chắc nhiều người sẽ không ngần ngại dẫn ra BKSĐ Sông Đuống còn gọi là sông Thiên Đức là một nhánh của sông Hồng nối với sông ThBình chia tỉnh Bắc Ninh ra làm 2 phần hữu ngạn và tả ngạn. Khi thdân Pháp chiếm Nam phần Bninh-nơi quê hương giđình tgiả sinh sống ngay bên bờ sông Đuống-thì ông đang công tác ở VBắc. Trong cxúc kì lạ của một đêm giữa tháng khi nghe tin giặc đánh phá quê hương mình HCầm xđộng và ngay đêm đó đã viết bài thơ BKSĐ . Bài thơ đã thể hiện được khá sâu tâm tư của con người khchiến trong nỗi đau quê hương bị giặc daỳ xéo và ước vọng chđấu để giphóng đất nước bvệ quê hương. Trong đó có đoạn Trích đoạn thơ Đây là một đoạn tiêu biểu và hay nhất trong bthơ BKSĐ vì nó đã nói được một phần quan trọng cxúc của tgiả bởi tự hào lắm về quê hương nên cũng đau xót lắm. Từ cảnh ngộ hiện tại của quê hương bị giặc chiếm nhà thơ nhớ lại quê hương ngày xưa .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.