tailieunhanh - Phát biểu cảm nghĩ về bài "Cảnh khuya"

Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng tác nhiều bài thơ hay, Người không chỉ là vị cha già của dân tộc mà còn là một danh nhân văn hóa thế giới, một nhà thơ lớn. | Phát biểu cảm nghĩ về bài Cảnh khuya cúa Hồ Chí Minh. Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng tác nhiều bài thơ hay Người không chỉ là vị cha già của dân tộc mà còn là một danh nhân văn hóa thế giới một nhà thơ lớn. Một trong những số đó là bài Cảnh Khuya mà người đã sáng tác ở chiến khu Việt Bắc trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Tiếng suối trong như tiếng hát xa Trăng g cổ thụ bóng g hoa Cảnh khuya như vẻ người chưa ngủ Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà. Tiếng suối trong như tiếng hát xa Dòng đầu gợi ra thời điểm làm thơ đêm đã vào sâu im ắng lắm trong im ắng ấy nỗi lên một âm thanh trong trẻo êm dịu của tiếng suối càng làm cho đêm sâu thanh tĩnh cùng với tiếng côn trùng ở khu rừng Việt Bắc đả làm cho Người nghe ra từ êm dịu ví như tiếng hát xa đưa lại. Cách Bác ví âm thanh như tiếng hát xa càng làm cho tiếng suối trở nên có hồn và càng chứng tỏ rằng giữa con người với thiên nhiên đã có sự gần gũi với nhau. Vần a được gieo ở cuối dòng như một tiếng ngân vô tận vào lòng người tạo nên một không gian vời vợi và sâu lắng. Vậy mà Người đã nghe tiếng suối ở khu rừng Việt Bắc .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.