tailieunhanh - Tăng tốc cho Windows 8

Mặc dù có tốc độ tốt hơn nhiều so với hai "đàn em" là Windows 7 và XP, người dùng vẫn có thể giúp cho Windows 8 hoạt động nhanh hơn nữa chỉ với một vài "động tác" đơn giản. Dưới đây là hướng dẫn của trang Online-tech-tips và Addictivetips: Tăng tốc độ hiển thị Menu Nhấn tổ hợp phím "Windows+R", nhập dòng lệnh “regedit” rồi nhấn Enter. | m w J Ấ 1 AI J 1 Tăng tôc cho Windows 8 Mặc dù có tốc độ tốt hơn nhiều so với hai đàn em là Windows 7 và XP người dùng vẫn có thể giúp cho Windows 8 hoạt động nhanh hơn nữa chỉ với một vài động tác đơn giản. Dưới đây là hướng dẫn của trang Online-tech-tips và Addictivetips Tăng tôc độ hiển thị Menu Nhấn tổ hợp phím Windows R nhập dòng lệnh regedit rồi nhấn Enter. Trong cửa sổ Regedit chọn HKEY_CURRENT_USER Control Panel Desktop . Nhấn chuột phải vào MenuShowDelay chọn Modify . Thay đổi giá trị từ 0 đến 20 trong đó giá trị 0 là tối ưu. Tối ưu thời gian hiển thị Menu Popup Nhấn tổ hợp phím windows R . Nhập dòng lệnh regedit nhấn Enter. Trong cửa sổ Regedit chọn HKEY_CURRENT_USER Control Panel Mouse . Nhấn chuột phải vào MouseHoverTime chọn Modify . Thay đổi giá trị từ 0 đến 20 trong đó giá trị 0 là tối ưu. Bật tính năng khởi động nhanh Để bật tính năng này bạn làm như sau Kích hoạt chế độ Hibernate Trong ô tìm kiếm gõ Command Prompt rồi gõ lệnh powercfg hibernate . ci U s s 1-s DELL po i-c f Tiếp tục chọn các phần Control Panel Power Options Choose what the power button does

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.