tailieunhanh - Tài liệu tham khảo: Bình luận ngắn về tên bài Tuyên Ngôn Độc Lập

Tuyên ngôn Độc lập là áng thiên cổ hùng văn. Nó cùng với bài thơ Thần của Lí Thường Kiệt, Bình Ngô đại cáo của Nguyễn TrãI lập nên hệ thống Tuyên ngôn Độc lập của đất nước này trong suốt chiều dài lịch sử. | Bình luận ngắn về tên bài Tuyên Ngôn Độc Lập Tuyên ngôn Độc lập là áng thiên cổ hùng văn. Nó cùng với bài thơ Thần của Lí Thường Kiệt Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi lập nên hệ thống Tuyên ngôn Độc lập của đất nước này trong suốt chiều dài lịch sử. Ta bắt gặp ở đây một tư duy khoa học sắc sảo và đầy trí tuệ của lãnh tụ Hồ Chí Minh. Ta cũng bắt gặp ở đây cảm xúc công dân đầy nhiệt huyết của Bác kính yêu. Tuyên ngôn độc lập nổi trội lên cái chất thép rất rắn rất cứng rất dẻo của dũng khí Hồ Chí Minh. Là lời tuyên ngôn là áng văn nghị luận nên tiêu chuẩn hàng đầu phải đảm bảo được tính trí tuệ khoa học. Vì thế thông qua hệ thống lập luận thật chặt chẽ thông qua sự phân tích lí giải và giọng văn hùng hồn thì văn bản này mới có tính tuyên ngôn. Dĩ nhiên tuyên ngôn ở đây không phải là tuyên ngôn nghệ thuật như Đôi mắt của Nam Cao tuyên ngôn về quan niệm sống phải có tài có khí phách và có tâm như nhân vật Huấn Cao của Nguyễn Tuân. Đây là tuyên ngôn nói với mọi người Việt Nam với tất cả nhân loại tiến bộ nói với cả kẻ thù của chúng ta là Pháp và Mĩ về sự thật lịch sử Đó là nền độc lập dân tộc Việt Nam có quyền được hưởng để người dân Việt Nam mưu cầu hạnh phúc. Tuy nhiên trên phương tiện văn chương tác phẩm của Hồ Chí Minh không chỉ là một áng văn nghị luận đằng sau những câu chữ để phát ngôn những chân lí lớn lao của thời đại ta .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.