tailieunhanh - tác phẩm Tiếng hát con tàucủa Chế Lan Viên

Chế Lan Viên là nhà thơ lãng mạn nổi tiếng trước Cách mạng tháng Tám với tập thơ “Điêu tàn”. Đi theo cách mạng rồi đi kháng chiến chống Pháp, Chế Lan Viên gần như im lặng. Hoà bình lập lại , ông mới có thơ hay. | tác phẩm Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên Chế Lan Viên là nhà thơ lãng mạn nổi tiếng trước Cách mạng tháng Tám với tập thơ Điêu tàn . Đi theo cách mạng rồi đi kháng chiến chống Pháp Chế Lan Viên gần như im lặng. Hoà bình lập lại ông mới có thơ hay. Bài thơ Tiếng hát con tàu rút trong tập thơ Ánh sáng và phù sa là một bài thơ thời sự đáp lại lời kêu gọi của Tổ quốc đi khai hoang Tây Bắc. Viết về một nhiệm vụ lịch sử nhưng nhà thơ không thể hiện một cách chung chung mà viết với một xúc cảm chân thành và cuồng nhiệt. Một vùng đất tươi đẹp và anh hùng của Tổ quốc hiện lên thành hình tượng thơ lấp lánh ánh sáng của trí tuệ. Tâm hồn của thi sĩ đã hoá thành con tàu mộng tưởng trở về với nhân dân mà cũng là trở về với chính lòng mình. 1 Yêu em từ thuở trong nôi Em nằm em khóc anh ngồi anh ru 2 Cầm vàng mà lội qua sông Vàng rơi không tiếc tiếc công cầm vàng Chế Lan Viên mở đầu bài thơ bằng lối tự vẫn bộc lộ sự trăn trở của nhà thơ trước một nhiệm vụ trọng đại của đất nước Tây Bắc ư Có riêng gì Tây .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.