tailieunhanh - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC (ĐỀ 1) MÔN VẬT LÝ KHỐI A

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học (đề 1) môn vật lý khối a', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ĐỀ 1 MÔN VẬT LÝ kHỐI a Thời gian làm bài 90 phút Câu 1 Một vật thực hiện đồng thời 4 dao động điều hòa cùng phương và cùng tần số có các phương trình x1 3sin rtt k cm x2 3cosKt cm x3 2sin rtt k cm x4 2cosKt cm . Hãy xác định phương trình dao động tổng hợp của vật. A. x 5 5 cos Kt K 2 cm B. x 5V2 cos Kt K 2 cm C. x 5 cos Kt K 2 cm D. x 5 cos ftt - K 4 cm Câu 2 Sự xuất hiện cầu vồng sau cơn mưa do hiện tượng nào tạo nên A. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng. B. Hiện tượng giao thoa ánh sáng. C. Hiện tượng phản xạ ánh sáng. D. Hiện tượng tán sắc ánh sáng. Câu 3 Ánh sáng không có tính chất sau A. Có truyền trong chân không. B. Có thể truyền trong môi trường vật chất. C. Có mang theo năng lượng. D. Có vận tốc lớn vô hạn. Câu 4 Tìm phát biểu sai về đặc điểm quang phổ vạch của các nguyên tố hóa học khác nhau. A. Khác nhau về bề rộng các vạch quang phổ. B. Khác nhau về màu sắc các vạch. C. Khác nhau về độ sáng tỉ đối giữa các vạch. D. Khác nhau về số lượng vạch. Câu 5 Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng A. giải phóng electron khỏi mối liên kết trong bán dẫn khi bị chiếu sáng. B. bứt electron ra khỏi bề mặt kim loại khi bị chiếu sáng. C. giải phóng electron khỏi kim loại bằng cách đốt nóng. D. giải phóng electron khỏi bán dẫn bằng cách bắn phá ion. Câu 6 Đoạn mạch AC có điện trở thuần cuộn dây thuần cảm và tụ điện mắc nối tiếp. B là một điểm trên AC với uAB sin100Kt V và uBC V3sin 100Kt V . Tìm biểu thức hiệu điện thế uAC. A. uAC W-sin 100At V C. uAC 2sin I 100Kt - 1V 3 B. uAC 5 2 sin1100zt 1V 3 D. uAC 2sin 100zt- 1V 3 Câu 7 Tìm phát biểu đúng khi nói về động cơ không đồng bộ 3 pha A. Động cơ không đồng bộ 3 pha được sử dụng rộng rãi trong các dụng cụ gia đình. B. Rôto là bộ phận để tạo ra từ trường quay. C. Vận tốc góc của rôto nhỏ hơn vận tốc góc của từ trường quay. D. Stato gồm hai cuộn dây đặt lệch nhau một góc 90o. Câu 8 Cho hai nguồn kết hợp S1 S2 giống hệt nhau cách nhau 5cm. Sóng do hai nguồn này tạo ra có bước sóng 2cm. Trên

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.