tailieunhanh - THIẾT KẾ WEB - CSS –Cascading Style Sheet

THIẾT KẾ WEB là hoạt động trải rộng từ khâu thu thập ý tưởng, yêu cầu của khách hàng tới việc dựng đề án, bản thảo, tiến hành thiết kế giao diện đồ hoạ, tổ chức thực hiện thiết lập, xây dựng cơ sở dữ liệu | ĐẠI HỌC SÀI GÒN - KHOA CNTT scu THIẾT KẾ WEB THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH WEB CSS - Cascading Style Sheet GV Tr ần Đình Nghĩa tdnghia1977@ 1 J Nội dung buổi học trước sc ụ 1. Khái niệm và mục đích Form 2. Các đối tượng Form Fields 3. Phương thức GET POST 4. Tag Marquee THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH WEB 2 Nội dung THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH WEB 1. Giới thiệu CSS 2. Định nghĩa Style 3. Phân loại CSS 4. Phạm vi áp dụng CSS selector 5. Một số tag HTML dùng riêng CSS 6. Thực hành

TỪ KHÓA LIÊN QUAN