tailieunhanh - cảm hoài

Vô cùng thiên địa nhập hàm ca Thời lai đồ điếu thành công dị Vận khứ anh hùng ẩm hận đa Trí chúa hữu hoài phù địa trục Tẩy binh vô lộ vãn thiên hà Quốc thù vị báo, đầu tiên bạch Kỷ độ Long Tuyền đới nguyệt ma | cảm hoài Thế sự du du nại lão hà Vô cùng thiên địa nhập hàm ca Thời lai đồ điếu thành công dị Vận khứ anh hùng ẩm hận đa Trí chúa hữu hoài phù địa trục Tẩy binh vô lộ vãn thiên hà Quốc thù vị báo đầu tiên bạch Kỷ độ Long Tuyền đới nguyệt ma Bản dịch của Phan Võ Việc thế lôi thôi tuổi tác này Mênh mông trời đất hát và say Gặp thời đồ điếu thừa nên việc Lỡ vận anh hùng luống nuốt caỵ Giúp chúa những lăm giằng cốt đất Rửa dòng không thể vén sông mây. Quốc thù chưa trả già sao vội Dưới nguyệt mài gươm đã bấy chầy Đến cuối đời Hồ thì hào khí Đông A vang dội một thời đã không vực nổi một triều đình yếu kém mục ruỗng kết quả là quốc gia rơi vào vòng nô lệ . Ngọn cờ nghĩa khí phất lên từ trại Trùng Quang cũng không giành lại được cơ đồ . Là một anh hùng thất thế thời ấy trước lúc ra đi Đặng Dung đã để lại một nỗi cảm hoài . Thế sự du du nại lão hà Vô cùng thiên địa nhập hàm ca Có phải đó là tiếng thở dài của một gười anh hùng thất thế Việc đời trôi mãi nhưng ta đã già rồi Với một cuộc đời chìm nổi va chạm với rất nhiều thử

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.