tailieunhanh - THIẾT KẾ WEB - Ngôn ngữ HTML

HTML (Hyper Text Markup Language): ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản, dùng để xây dựng một webpage. HTML: chứa các thành phần định dạng để báo cho browser biết cách hiển thị một webpage. Một trang web thông thường gồm: Dữ liệu (văn bản âm thanh hình ảnh ) RÌNH WEB bản, thanh, ảnh, ) Các tag (thẻ) HTML để định dạng mô tả cách thức các dữ liệu hiển thị trên trình duyệt KẾ VÀ LẬP TRÌNH Web broser: phân tích & “hiểu” các tags HTML, hiển thị nội dung web cho người dùng Webpage HTML: 1 file *.htm || *.html. | 2 16 2011 ĐẠI HỌC SÀI GÒN - KHOA CNTT THIẾT KẾ WEB Ngôn ngữ HTML GV Trần Đình Nghĩa tdnghia1977@ 1 1 2 16 2011 SGU Nội dung buổi học trước 1. Các bước thiết lập website ŨỌ LU T Z H Q-5 2. Thiết kế lập trình website Thiết kế giao diện 3. Xây dựng website dưới góc nhìn ngộ nghĩnh 2 W W T 2 2 16 2011 Nội dung 1. Giới thiệu về HTML 2. Cấu trúc 1 tài liệu HTML 3. Các tag thẻ HTML ŨỌ LU T Z Q-5 ỉ tJ_Ị W T 4. Hướng dẫn thực hành HTML 5. Gợi ý chọn đề tài cho đồ án 3

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.