tailieunhanh - Tài liệu tham khảo: Tây Tiến

Có những ngày tháng không thể quên, cái gian khổ ác liệt không thể quên, cả cái hào hùng lãng mạn cũng không thể quên. | Tây Tiến Có những ngày tháng không thể quên cái gian khổ ác liệt không thể quên cả cái hào hùng lãng mạn cũng không thể quên. May mắn thay giữa những ngày tháng không thể quên ấy lại có những bài thơ không thể quên như Tây Tiến của Quang Dũng. Thật ra số phận của Tây Tiến cũng khá truân chuyên. Đã có lúc Tây Tiến được trích dẫn như một dẫn chứng để phê phán cái xu hướng gọi là tiểu tư sản trong thơ kháng chiến một đối chứng để khẳng định những gì nên có trong thơ mới. Nhưng rồi Tây Tiến cuối cùng được nhớ lại như một kỷ niệm đẹp của kháng chiến một tiếng thơ bi tráng của một nền thơ. Thành công đầu tiên của Quang Dũng là đã cọn cho bài thơ một thể thơ rất hợp thể bảy chữ nhưng không phải bảy chữ Đường luật mà là bảy chữ thể hành mỗi đoạn thơ ăn theo một vần bằng cứ một câu vần bằng lại một câu vần trắc. Điệu thơ ấy cách ăn vần ấy tạo cho bài thơ một nhạc điệu vừa cổ kính nghiêm trang vừa phóng khoáng bay bổng vừa trùng điệp như trải ra vô tận điệu thơ ấy lại cộng với cách dùng từ hơi cổ kính một chút của Quang Dũng khiến cho bài thơ ngay khi vừa đọc lên đã có một không khí vừa man mác bâng khuâng vừa lãng .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
200    3    1    29-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.