tailieunhanh - LẬP TRÌNH WEB - TỔNG QUAN

Mạng máy tính: Computer Network: Hệ thống các máy tính được kết nối với nhau nhằm trao đổi dữ liệu. Giao thức: Protocol: Tập hợp các quy tắc được thống nhất giữa các máy tính trong mạng nhằm thực hiện trao đổi dữ liệu được chính xác Địa chỉ IP: IP Address Xác định một máy tính trong mạng dựa trên giao thức TCP/IP. Hai máy tính trong mạng có 2 địa chỉ IP khác nhau | 2 16 2011 SGU TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH WEB THIẾT KẾ WEB TONG QUAN GV Trần Đình Nghĩa tdnghia1977@ 1 1 2 16 2011 NỘI DUNG ir_hỉ SGU . z y y z I y I I y 1. Khái niệm cơ bản và các thành phần của website. 2. Nguyên tắc hoạt động cơ bản của website. CẸ I 3. Các bước thiết lập website H CL w kí w I 2 2 2 16 2011 Khái niệm cơ bản Mạng máy tính Computer Network Hệ thống các máy tính được kết nối với nhau nhằm trao đổi dữ liệu. Giao thức Protocol Tập hợp các quy tắc được thống nhất giữa các máy tính trong mạng nhằm thực hiện trao đổi dữ liệu được chính xác m Ví dụ TCP IP HTTP FTP . I z H LL ULI w I 3

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.