tailieunhanh - Các Kỹ thuật làm hậu môn nhân tạo

Tạo đường hầm qua thành bụng: Việc tạo đường hầm qua thành bụng chỉ được thực hiện sau khi xác định chắc chắn đoạn đại tràng sẽ được đưa ra làm hậu môn nhân tạo. Cắt bỏ một phần da hình tròn, đường kính 2,5 cm. Rạch dọc và vén mô mỡ dưới da cho đến lớp cân. Không nên cắt bỏ mô mỡ vì đây sẽ là phần mô đệm cho hậu môn nhân tạo. Mặt khác, việc cắt bỏ mô mỡ sẽ tạo ra khoảng chết. Rạch lớp cân chéo ngoài (hay lá trước cơ thẳng bụng) hình. | Kỹ thuật làm hậu môn nhân tạo đường hầm qua thành bụng Việc tạo đường hầm qua thành bụng chỉ được thực hiện sau khi xác định chắc chắn đoạn đại tràng sẽ được đưa ra làm hậu môn nhân tạo. Cắt bỏ một phần da hình tròn đường kính 2 5 cm. Rạch dọc và vén mô mỡ dưới da cho đến lớp cân. Không nên cắt bỏ mô mỡ vì đây sẽ là phần mô đệm cho hậu môn nhân tạo. Mặt khác việc cắt bỏ mô mỡ sẽ tạo ra khoảng chết. Rạch lớp cân chéo ngoài hay lá trước cơ thẳng bụng hình chữ thập. Sau khi tách các sợi cơ sang hai bên rạch tiếp lá cân sau. Khi đến lá phúc mạc thành xẻ lá phúc mạc cẩn thận để tránh làm tổn thương các tạng bên dưới. Nong thành bụng bằng các ngón tay để tạo đường hầm. Nếu đại tràng không dãn đường hầm có kích cỡ đút lọt hai ngón tay là vừa. môn nhân tạo đại tràng kiểu đầu tận Đầu tận đại tràng được đóng kín bằng stapler và được đưa qua đường hầm bằng kẹp không sang chấn Babcock . Kiểm tra để chắc chắn rằng mạc treo đại tràng không bị ép và đoạn đại tràng không bị xoắn trong đường hầm. Đầu tận của đại tràng được đưa ra khỏi thành bụng 2 cm. Vết mổ được khâu và băng kín. Dùng dao cắt bỏ miệng đóng kín của đại tràng. Khâu lộn đại tràng kiểu như lộn tay áo bằng 4 mủi khâu ở 4 góc bằng chỉ tan. Mỗi mủi khâu lấy ba vị trí mô dưới da thanh cơ thành đại tràng ở vị trí ngang với bề mặt da và toàn bộ thành đại tràng ở miệng đại tràng hình a sao cho phần đại tràng nhô lên khỏi thành bụng khoảng 0 5-1 cm. Tiếp theo miệng đại tràng được khâu kín vào da thành bụng. Mỗi mủi khâu lấy hai vị trí mô dưới da và toàn bộ thành đại tràng ở miệng đại tràng hình b . môn nhân tạo đại tràng kiểu quai Hậu môn nhân tạo đại tràng kiểu quai được thực hiện nhanh hơn kiểu đầu tận và thường có tính chất tạm thời. Nhược điểm của hậu môn nhân tạo đại tràng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.