tailieunhanh - Giáo trình hướng dẫn tạo ảnh cưới nghệ thuật bằng cách sử dụng transfrom selection p10

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hướng dẫn tạo ảnh cưới nghệ thuật bằng cách sử dụng transfrom selection p10', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chọn công cụ Brush hoặc Pencil để vẽ lại bức ảnh Buẹp ạp ỊéI Buọụo 1 UEL U EỊỊA Ăẹu 3A oậỊA ỊL Ị Ị3 qeỊ ọo uéq nạN Một kích thước brush đơn sẽ dễ dàng vẽ lên khung các đường nét với độ dày mỏng khác nhau Để thêm màu sắc vào hình ảnh bạn nên tạo layer mới Ctrl Shift N sau đó tạo một group cho nó. Phải đảm bảo phần layer màu sắc nằm dưới lớp nét vẽ ban .