tailieunhanh - Giáo án Giải tích 12 ban tự nhiên : Tên bài dạy : LUYỆN TẬP PHẦN KHẢO SÁT HÀM ĐA THỨC

. Mục tiêu : 1/ Kiến thức :Giúp học sinh -Củng cố các kiến thức đã học trong bài số 6 về khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số bậc 3, trùng phương. -Củng cố một số kiến thức đã học về đồ thị . 2/ Về kỹ năng: -Rèn luyện thêm cho kỹ năng khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị các hàm | LUYỆN TẬP PHẦN KHẢO SÁT HÀM ĐA THỨC I . Mục tiêu 1 Kiến thức Giúp học sinh -Củng cố các kiến thức đã học trong bài số 6 về khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số bậc 3 trùng phương. -Củng cố một số kiến thức đã học về đồ thị . 2 Về kỹ năng -Rèn luyện thêm cho kỹ năng khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị các hàm đa thức thuộc 2 dạng bậc 3 và trùng phương -Biết vận dụng đồ thị để giải một số bài tập đơn giản có liên quan. 3 Tư duy thái độ -Có tinh thần phấn đấu tích cực thi đua học tập . - Rèn luyện tính cẩn thận chính xác - Hứng thú trong học tập vì có nhiều phần mềm liên quan đến hàm số và đồ thị . II . Chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1 Giáo viên Bài soạn phấn màu bảng phụ phiếu học tập . Tại lớp giải bài 46 dẫn bài tập về nhà các câu còn lại 2 Học sinh - Học bài và làm bài tập ở nhà . III. Phương pháp - Thuyết trình gợi mở phát vấn . - Điều khiển tư duy đan xen hoạt động nhóm IV. Tiến hành dạy 1 Ôn định tổ chức Điểm danh 2 KTBC 2 Câu hỏi 1 Các bước khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số học sinh đứng tại chỗ trả lời 3 Bài mới HĐ1 Giải bài 46b 44 cá nhân T G HĐGV HĐHS Ghi bảng 10 -Ghi đọc đề bài - Học sinh lên bảng b Khi m -1 hàm số trở thành -Gọi HSBY TB lên thực hiện y x 1 x2-2x 1 bảng 1 TXĐ D R -Có thể gợi mở nếu 2 Sự biến thiên học sinh lúng túng a Giới hạn của hàm số tại vô cực bằng các câu hỏi lim y -w lim y w x -w x w H1 HS đã cho có TL1 Dạng bậc 3 dạng - HS khác nhận xét b BBT - Học sinh giải trên Ta có y 3x2-2x-1 bảng xong y k x 1 f 1 0 -Gọi học sinh khác 32 nhận xét bổ sung 1 27 3 1 -Chỉnh sửa hoàn x - f - 3 thiện Đánh giá BBT cho điểm x - -1 3 1 w

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.