tailieunhanh - Kỹ thuật sắp xếp ảnh minh họa bằng phương pháp lens correction theo thứ tự dòng và cột p7

Bạn ấn Ctrl + E để nối xích đu với cô gái làm 1 cho nhỏ lại kéo lên góc trên như hình sau bạn cắt hình chiếc đu ra(cách tách nền thì tuỳ bạn chọn cách nào cũng được,miễn hiệu quả là okie) sau đó kéo chiếc đu sang nền ta được như hình sau tiếp theo là cho thêm cô gái ngồi trên chiếc ghế đu cho phong phú chút border="0" alt="" title="Hocdohoa này(ảnh đúă em ) | Mình chọn cái nà tiếp theo là chọn 1 cái xích đu thật đẹp .gif border 0 alt title Hocdohoa class inlineimg mình chọn cái này bạn cắt hình chiếc đu ra cách tách nền thì tuỳ bạn chọn cách nào cũng được miễn hiệu quả là okie sau đó kéo chiếc đu sang nền ta được như hình sau tiếp theo là cho thêm cô gái ngồi trên chiếc ghế đu cho phong phú chút .gif border 0 alt title Hocdohoa class inlineimg mình chọn hình này ảnh đúă em mình tách cô gái ra khỏi nền và ghép vào chíêc xích đu sẽ đc như .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.