tailieunhanh - Cảm hứng lãng mạn và tinh thần bi tráng trong bài thơ " Tây Tiến"

Nhà thơ Trần Lê Vân, người bạn thân, đã từng sống nhiều năm, từng in thơ chung với Quang Dũng viết về hoàn cảnh Quang Dũng sáng tác bài tho7 như sau | Cảm hứng lãng mạn và tinh thần bi tráng trong bài thơ Tây Tiến Nhà thơ Trần Lê Vân người bạn thân đã từng sống nhiều năm từng in thơ chung với Quang Dũng viết về hoàn cảnh Quang Dũng sáng tác bài tho7 như sau Đoàn wân Tây Tiến sau 1 thời gian hoạt động ở Lào trở về thành lập trung đoàn 52. Đại đội trưởng Quang Dũng ở đó đến cuối năm 1948 rồi được chuyển sang đơn vị khác . Rời xa đơn vị cũ chưa bao lâu ngồi ở Phù Lưu Chanh 1 làng thuộc tỉnh Hà đông cũ _ anh biết bài thơ Tây Tiến Muốn hiểu được bài thơ Tây Tiến trước hết cần phải có những hiểu biết về đoàn wân Tây Tiến cùng với điạ bàn hoạt động cuả nó. Khoảng cuối muà xuân năm 1947 Quang Dũng gia nhập đoàn wân Tây Tiến. Đó là 1 đơn vị thành lập vào đầu năm 1947 có nhiệm vụ phối hợp với bộ đội Lào để bảo vệ biên giới Lào_Việt đánh tiêu hao địch ở Thượng lào để hỗ trợ cho cuộng kháng chiến ở những vùng khác trên đất lào. Điạ bàn hoạt động cuả đoàn wân Tây Tiến khá rộng bao gồm vùng rừng núi Tây Bắc Việt Nam và Thượng Lào từ Châu Mai Châu Mộc sang tận Sầm Nứa rồi vòng về wa miền tây Thanh Hoá. những nơi này lúc đó còn rất hoang vu và hiểm trở nuí cao sông sâu rừng dầy nhiều thú dữ. Những người lính Tây Tiến phần đông là thanh niên Hà Nội thuộc nhiều tầng lớp khác nhau trong đó có cả những hs sv Quang Dũng thuộc số này . Sinh hoạt cuả những người lính Tây Tiến hết sức .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.